סימן קריאת כונן CD-ROM

  מחשב חברה אינו יודע מתי להתחיל,כל כונן CD-ROM לא ניתן להשתמש בם,תחת מנהל התקנים הם סמל סימן קריאה מופיע,אתחל ללא הועיל,כרטיס SCSI נוסף שמותקן באותו כונן התקליטורים,היום חיפוש באינטרנט,總算解決了這個問題פתוח 启 登 录 כלי עריכה,到下列路徑

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

  找到UpperFilters及LowerFilters,將這兩個機碼都移除,重開機即可解決光碟機的問題發生的原因,במקרה שלי,好像是因為灌InCD造成的,至於是否有其他因素,就不得而知了


[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.