בסביבת 64bit כדי לקמפל ולהתקין 32bit/64bit יין

  ubuntu升上9.10後,יין הופך להיות מוזר,יכול רק להיות מותקן בעת ​​התקנת מנהל החבילות של יין 1.2,אבל אינך יכול להתקין את היין הראשי,שגיאות תלות להתרחש גם ממרכז תוכנה להתקנה,רק אז להתקין 1.2,חלק מהתוכניות תפעל שגיאה,最後只好自己手動編譯wine了

在ubuntu軟體中心出現的錯誤

在Synaptic出現的錯誤

【下載source code】
http://sourceforge.net/projects/wine/files/Source/下載原始碼,目前最新為1.1.33
下載完畢後,直接按右鍵解壓縮

【編譯/安裝 for 32bit wine】
●前置作業
wget http://winezeug.googlecode.com/svn/trunk/install-wine-deps.sh
sudo sh install-wine-deps.sh
此為安裝編譯32位元wine所需的環境套件

●編譯/安裝
./להגדיר
make depend
לעשות
sudo make install
其中make大概要半個小時左右

●運行
wine "檔案名稱",例如wine notepad

●移除
sudo make uninstall wine

【編譯/安裝 for 64bit wine】
●編譯/安裝
./להגדיר –enable-win64
make depend
לעשות
sudo make install
make同樣會花很久的時間

●運行/移除
同32位元說明

  雖然最後我的問題還是沒有解決,但還是把花了一個早上研究的結果給紀錄一下另外要說明的是,若是安裝64位元的wine,將只能執行64位元的win程式,若執行32位元的會出現錯誤訊息


[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.