עזרה מדינת גודי-IT

Yahoo!ידע נוחות ועושר של תוכן שאין לי הרבה מה לומר,Yahoo מאמין השירות הפך צרכיהם של אנשים רבים!יאהו!למרות מגוון ידע מכסה מאוד רחב,但是部份領域還是稍嫌不夠深以IT這塊來說,אני כנראה אלך רק כדי למצוא מידע התייחסות על הווירוס,其他知識還是得仰賴Google大神

  剛剛收到電子報提到,iThome推出一項與Yahoo!知識 同性質的服務–IT邦幫忙。不同於Yahoo!知識 由發問者決定最佳解答的機制,IT邦幫忙是由被「推」的次數最高的解答為最佳解答,也就是說由大家來決定哪個是最佳解答另外還有一個「分享知識」的服務,想要跟大伙兒分享一些實用的知識時,可以在這區發表,與網友們分享,而網友也能與你直接做討論

  實際看了幾篇問與答,הרגשה נהדרת,幾乎每個人都能針對主題盡其所知解答,因此就算不是最佳解答,你也能從裡頭了解到一些知識而最佳解答呢,由於是大家選出來的,所以都有一定程度的專業及完整性,我想這對於發問者絕對有莫大的幫助

  IT邦幫忙目前還是alpha版,但我還是給予iThome推出的這項服務五顆星的評價,希望IT邦幫忙的討論風氣及品質能夠持續保持下去,成為IT人的另一個生活必需品


[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.