כונן הרשת של Windows 7 מוגדר לשימוש בשם המשתמש להתחבר "

winבחלונות XP, כאשר ברצונך לציין את זהות שונה לגישה לכונן רשת,פשוט לחץ בהקמת כונן רשת "שימוש בשמות משתמש אחרים להתחבר" כפתור,לWindows 7,這個選項卻給他失蹤了

האינטרנט טיפס על מודעה,הסט עצמאי פונקצית אימות win7 המקורית,לכן, הדיסק ברשת כדי להיכנס לזהות שונה כאשר,צריך "לוח הבקרה" - "חשבונות משתמשים" - "מנהל מוסמך" - "אימות חלונות חדשים.",依序輸入目標主機欲使用的身份按確定後重開機

בחיבור בעתיד למארח,即會自動以指定身份登入
 

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.