בואו שולחן העבודה של אובונטו לא מוצגת התקן מעוגן

 

  מראש ubuntu יוצג במכשירי שולחן העבודה רכובה,אם אתה מרגיש שמילים מכוערת,可以透過下列步驟關閉此功能

1.在左上方工具列按右鍵選「編輯選單」
找到「應用程式」-「系統工具」,將右邊的「組態編輯器」打勾

 

2.離開此視窗,至「應用程式」-「系統工具」執行「組態編輯器」
在視窗的左邊依序找到 apps/nautilus/desktop
將右邊的Volumes_visible取消

 
2011/5/25לעדכן
步驟1可於終端機直接執行gconf-editor即可
亦適用於11.04
 

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.