יאן 26

獎別 中獎號碼 獎金金額

特獎 73265064     200 עשרה אלף יואן
מספר 8 ספרות קבלת חשבונית משויך למספרים הנ"ל היו זהה

頭獎 32063817     20עשרה אלף יואן
             34816998
             40769877
מספר 8 ספרות קבלת חשבונית משויך למספרים הנ"ל היו זהה

二獎 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 4萬元
三獎 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 1萬元
四獎 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 4千元
五獎 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 1千元
六獎 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 2百元

增開六獎 309、690     2百元
מספר 3 ספרות מאוחר קבלת חשבונית משויך למספרים הנ"ל היו זהה

מאז 6 לפברואר 1997 עד 5 תקופת הפרס 1997 מאי הסתיימה


[קישור]
財政部稅務入口網http://invoice.etax.nat.gov.tw/