אוקטובר 3

  執行./configure時若出現"להגדיר: error: cannot run /bin/bash ./config.sub",請至「Synaptic套件管理程式」搜尋並安裝"libtool"。

להמשיך לגלוש »

אוקטובר 3

  執行./configure時若出現"להגדיר: error: You are missing glib"的訊息,可至「Synaptic套件管理程式」搜尋"libglib2.0-dev"套件,將其裝上即可

 

אוקטובר 3

  執行./configure時若出現"להגדיר: error: You are missing security/pam_modules.h",請至「Synaptic套件管理程式」搜尋並安裝"libpam0g-dev"即可

 

אוקטובר 3

  執行./configure時若出現"להגדיר: error: Library requirements (gnome-keyring-1) not met",請至「Synaptic套件管理程式」搜尋並安裝"libgnome-keyring-dev"即可