אוסר מדפסת משתמש לסביבת שולחן העבודה המרוחקת

בעת שימוש בשולחן עבודה מרוחק,המכשיר יהיה ברירת מחדל של מדפסת מופנה סביבת שולחן עבודה מרוחקת,אבל אם יש רוחב פס או גורמים ושיקולים אחרים צריכים להשבית תכונה זו,בנוסף בטל את כלי החיבור בצד המשתמש,כמו כן תוכל להשבית את התכונה הזו בצד השרת。

「gpedit.msc」-「電腦設定」-「系統管理範本」-「Windows元件」-「遠端桌面服務」-「遠端桌面工作階段主機」-「印表機重新導向」裡找到「不允許用戶端印表機重新導向」設定”已啟用”即可

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.