לסגור(להאריך) הפקודה אתחול מחדש של Windows Update

לאחר הפעלת Windows Update,הודעת ברירת המחדל ייצאו כל כמה דקות שואלת אם אתחול מחדש,אם אתה מרגיש מעצבן,可以在「群組原則」修改提示的間隔時間

 

「開始」-「執行」,יבואgpedit.msc,按確定。

進入「電腦設定」-「系統管理範本」-「Windows元件」-「Windows Update」

 

點選「再次提示排程所需的重新啟動」,選取「已啟用」,設定延遲時間

 

 

另外上方還有個「不隨著使用者登入而自動重新啟動已排定的自動更新安裝」

啟用的話,可以避免電腦更新完後,自動重開機的問題

 

「延遲排程安裝的重新啟動」則是設定更新完後,延遲系統重開的時間,預設是15分鐘

 

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.