להצטיין 2007 超連結出現「發生未預期的錯誤」

להצטיין  以往多是遇到Outlook的超連結無法開啟的問題,今天倒是頭一次遇到Excel的超連結出現「發生未預期的錯誤」,直覺先測試Outlook有沒有問題,結果正常,後來查看一些設定,該使用者的Windows權限被設為Debugger,調整回Administrator後重開機,問題即解決

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.