500 שגיאת השרת הפנימית 出現 Fusionpbx

fusionpbxלאחרונה במשפט Freeswitch תוכנת PBX זה חזק,נסה אחרי כמה זמן,תוהה אם יש ממשק GUI תחזוקה שלאחר מכן,צריך להיות קל יחסית לניהול,接著就找上了FusionPBX

 

  在裝好AppServ跟FusionPBX後,開啟網頁卻出現"500 Internal Server Error",起初也摸不著頭緒,乾脆改用官網wiki提到的WAMP架,結果問題依舊,依照頁面建議去查error log後,看到"rewrite"這個關鍵字,隨即想到之前在架Joomla時,如果要啟用rewrite模組,需要把根目錄的htaccess.txt更名為.htaccess,而先前有留意到FusionPBX的根目錄也有一個.htaccess,反推後就猜想會不會是rewrite模組沒啟用的關係導致於是去httpd.conf把rewrite_module給啟用(拿掉前面的#)לאחר,總算看到正確的畫面

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.