יבמ (Lenovo) שרת מופיע Boot נכשל עם אתחול ServerGuide

בהוראת עמיתים היבשת רענן מערכת ההפעלה שרת,אבל יש אתחול נכשל עם אתחול ServerGuide,לעולם אל נתקל במצב כזה,כשהדיסק נמצא כדי לקבל את המחשב יכול לאתחל את האתחול,סופרי CD מייצגים שום בעיה,אבל תן לי לחשוב שאולי יהיה UEFI הבעיה,שאל את אחד מתלמידיו לקנות שנת PC,זה באמת יותר מאשר שרת חדש。

חיפוש באינטרנט,果然找到相關資訊我們的Server是x3400 M3網路上有人x3650 M3也遇過一樣的問題解決方式只要在開機按F12進入開機時,בחר”Legacy only即可成功透過ServerGuide開機

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.