IE7 כבר חנה בדף RunOnce

IEכאשר משתמשים בראשון IE,מסך ברירת מחדל יופיע עבור פרמטרים התאמה,היום נתקלו בהתקנת מחשב של IE7,לאחר הלחיצה על השלב האחרון של "הגדרות החל",מסך הפסיק,左下角也隨即出現語法錯誤的訊息

קבצי יומן לספק למשתמשים בחו"ל כדי לתקן את הבעיה במהירות,另外也可以直接去修改機碼改完後再次進入IE的初始畫面這時再按套用設定即可正常套用了

[קישור]

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.