התאם "רוחב ג'ומלה תקן קטגורית פריסת שדה

  Joomla預設沒有辦法從主控台調整「標準分類版面」的日期作者等欄位寬度,אם התאמות הנדרשות,要從php檔下手

开启. רכיבי com_content נופי קטגורית tmpl 底下 的default_items.php(מומלץ MadEdit 16 יואן עורך פתוח),לחפשלקבל('show_headings')מחרוזת תווים,下面五個td欄位便是代表「數項目標題日期、מחבר、點擊」的設定,אשר בנוסף ל" כותרת פרויקט "לא ציין את הרוחב החיצוני,לאחרים יש רוחב מצוין,לכן, כל עוד התאמה בהתאם לצרכי הפרויקט באחוז הרוחב,或改成px即可


[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.