לשנות את תיקיית ברירת המחדל של Outlook הפתוח

microsoft-outlook  打開Outlook時,預設會直接進到「收件匣」,如果是設定IMAP帳號,那這個收件匣對我們來說就沒有意義了,要調整預設開啟的資料夾,可透過下列步驟

1.點選「工具」-「選項」-「其他」-「進階選項」

 

2.在「一般設定」類別可以看到「啟動資料夾」的項目,點選「瀏覽」,選擇你要變更的目的資料夾即可

 

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.