MSN 字典—學習英文單字的好工具

  之前要學習單字時,找了很多種學習管道,包括訂閱電子報以及線上英文學習網站,為的是希望能找到每天都能提供不同單字的服務,但始終沒找一個符合需求的,大部分都是每週或是一個月才更新一次,若是要每天學習就較為不適用了

  後來有次無意間連上MSN 字典,終於達到我的需求MSN 字典較其他線上字典不同地方在於每次進入時,האם באופן אקראי להציג מילה אחת,這對於有規劃每日背誦單字的人是個很貼心的功能任何時候想要背單字,אפילו שוב לסדר,想背幾個都可以

החסרון היחיד הוא לא סיפק פונקצית הגיית מילון MSN,לא יכול לעשות על אישור ההגייה שלהם,因此需要透過像YahooGiga等其他字典網站來查詢這是較為不便的地方


[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.