פנקס כתובות LDAP Outlook בWindows 7 היא איטית מאוד

השתמש AD לבנות פנקס כתובות של LDAP הוא די מנהג נפוץ,לעסקים,עמיתים גם מבטל את הבעיה של מגעים תחזוקה עצמית,עכשיו יש Windows החלפה בהדרגה ל- Windows 7,וכאשר אתה משתמש ב- Outlook ב- Windows 7 בספר הכתובות של LDAP,卻會發生明顯停頓的問題


  這個問題在Google中文搜尋上,似乎找不到什麼人反應,但在國外倒是有不少人也在抱怨這個問題,目前解決的方式就是將LDAP伺服器位址由FQDN改成IP位址,如此便能有效解決停頓的問題

  網路上另有提供修改機碼機碼的方式,但我測試是沒有效果,הסרט עוקב אחרי:

以Outlook 2010為例,在登錄檔找到下列機碼,沒有就新增
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\LDAP

新增名為NoDisplayNameSearch的DWORD,值設為1

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.