Outlook 掉 字

microsoft-outlookאחרון מתרחש לעתים קרובות בעת שליחת מכתב באמצעות Outlook,שלח מכתב עם הטקסט ראה חלק גדול,התגובה הייתה יותר ויותר עמיתים בבעיות מילוליות דליפת Outlook זה,כיום מתרחש בOutlook 2003+ Windows 7的環境上

  測試過重灌Office更改輸入法皆未能解決,אין הרבה מידע באינטרנט,國外網友的解決方式則是建議重灌Windows經過觀察,המחשב להתרחש באמצעות Outlook עורך מובנה,נסה לשנות את עורך ברירת המחדל של Word,即可避開此棘手的問題

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.