הסר שדה ריק עודף Excel

excelקובץ Excel הוא לעתים מצב מוזר מתרחש,איש והגעה בר רב עמודה של 会 莫 שם,קובץ הסיבה קפץ לעשרות מגה,会 发 סיבת גלם לא נקי ומסודר,אך נראה כי בכל פעם בכמה זמן,就會有人發難
 
发生 此 בעיה כאשר,שדה מיותר פשוט, בחר,נמחק ולאחר מכן לחץ על הזכות,התקדמות 档案 储存,檔案即會縮小至該有的大小
 
  טיפים. נמחק חייב להיות מאוחסן,否則欄位仍會一直顯示原本的數量
 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.