אתר לVPN האתר 连线 只有 单方 פינג 的 到

sonicwallבדיקות אחרונות עם אתר חברת בת לפונקציונליות VPN אתר,兩邊的防火牆廠牌不同,一為Juniper,一為Sonicwall,在設定完成後,看到VPN建立成功,本以為一切搞定,卻發生Juniper 端的client ping不到Sonicwall的情形,詭異的是Sonicwall的client卻可以正確ping到Juniper

 

אחרי עמיתיו חקרו,問題出在Juniper的Policies優先順序,אשר קבע VPN,優先權過低,導致Juniper將封包直接往外丟,而非走VPN的Tunnel,לכן, בראש סדר העדיפויות יועלו לאחר מדיניות VPN,即解決此問題

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.