ה"ה 无法 启动,档案 מפרט שושלת לאורך 找 不

MS-Windowsנ.ב. 加 帮 同事 RAM 后,SuperFetch לא לפתוח במיוחד כדי לבדוק,אבל מצא להפסיק,להפעיל באופן ידני,出現「系統找不到指定的檔案」的錯誤訊息

发生 סיבה לא ידועה,הפתרון הוא לא קשה,只要去修改機碼即可。執行regedit後,找到下列路徑:

HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control מנהל הפעלת ניהול הזיכרון PrefetchParameters

יצר שלוש הפסקות EnableSuperfetch 值 皆 及 EnablePrefetcher מאסארו,接著再去啟動Superfetch服務即可

 

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.