הגדרות LDAP פנקס כתובות Thunderbird

thunderbird  新同仁的NB使用Thunderbird來收發信,沒設定過Thunderbird的LDAP,只能邊設邊查,最後總算完成

在Thunderbird的Address Book裡,選擇「File」-「New」-「LDAP Directory」,各欄位說明如下

שם: 自行命名  Hostname: LDAP位址(如ldap.abc.com.tw)  Base DN: 搜尋基礎(如cn=users,dc=abc,dc=com,dc=tw)  Port number: 389  Bind DN: 帳戶(如abcjohn)

另外在Advance標籤底下,預設的"Search filter"是用"(objectclass=*)",如果搜尋的結果出現你不要的資訊且只想要列出郵件帳戶的話,可以改成"(mail=*)"

設定完成後,即可在搜尋欄位輸入關鍵字,即可找到對應的結果

 

[קישור]

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.