[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 – התחביר הבסיסי של C # 1

 Console.WriteLine()	秀畫面並換行; Console.Write()		秀畫面; 

========================

 Console.Write(string.Format("{0}*{1}={2:00}\t", j, i, j * i)); //類矩陣的方式,定義每個值的顯示方式 ========================

 foreach (string name in nameList)  //設一個變數name去接矩陣nameList裡的每個值       {         Console.WriteLine(name);       } 

========================

 try()		正常執行的程式 catch()		發生例外時執行的程式 finally()	不管怎樣最後都會執行的程式 //不捕捉例外雖然還是可能會出現錯誤說明, //但會造成程式接下來就意外結束 

========================

LINQ (Query Language משולבת): Windows על גבי .NET Framework הוא תחביר שאילתת נתונים חדשים,המטרה היא לשפר על מגוון רחב של מקורות(SQL、XML、.等 במערך NET)שפה שנוצר על ידי פונקציית החיפוש המשולבת。

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.