[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - C # בסיסי דקדוק 3

Interface: 定義為抽象的概念,與Class差別為,界面雖然有包含屬性與方法,但只宣告而不包含實作內容。  --類別只能"繼承"一個父類別,但能"實作"(語法跟繼承很像)多個介面。(老爸只能有一個,乾爹可以認很多個的概念)  --類別實作介面時,只會得到方法的名稱,不會包含任何實作內容。

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.