[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 -קוד ראשון

   //資料模型一對多關聯   public class Guestbook   {     public int Id { get; set; }     public string Content { get; set; }     public DateTime CreateTime { get; set; }     public Member Member { get; set; }   }    public class Member   {     [Key]     public string Username { get; set; }     public string Password { get; set; }     public string Name { get; set; }     public string Email { get; set; }      public ICollection<Guestbook> Guestbook { get; set; }   }   //Code First 就是在Model定義好各欄位後,其他的Controller、View都會自動幫你產生,   //很神奇的功能,讓你專注在寫Model的部分就好 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.