[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 – DML 資料操縱語言1

 INSERT..()  VALUE..()  INSERT SCORE (SID, COURSE, SCORE)  VALUES ('S001', '程式設計', 86)  INSERT SCORE (SID, COURSE, SCORE)  VALUES ('A003', '程式設計', 74)  由於各欄位不可為NULL,故語法可以省略為下:  INSERT SCORE  VALUE ('S002', '演算法', 77)  INSERT SCORE  VALUE ('S003', '演算法', 57)  ===============  UPDATE..  SET..=  WHERE..=  UPDATE SCORE  SET COURSE = '物件導向程式設計',    SCORE = 95  WHERE SID = 'S001'  =================  DELETE FROM..  WHERE..=  DELETE FROM SCORE  WHERE SID = 'S003'  =================  SELECT * FROM SCORE  SELECT SID AS '學號', COURSE AS '科目名稱', SCORE AS '分數" FROM SCORE 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.