[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 – DML 資料操縱語言2

 SELECT * FROM SCORE  WHERE COURSE = '物件導向程式設計'   SELECT * FROM SCORE  WHERE COURSE LIKE '%程式設計%'   SELECT * FROM SCORE  ORDER BY SCORE DESC   ================================  --SQL註解1 /*SQL註解2*/  ================================  --別名 SELECT S.COURSE FORM SCORE S  ===============================  --合併表格 INNER JOIN SELECT P.NAME, S.SID, S.SCORE, S.COURSE  FROM SCORE S  INNER JOIN STUDENT P ON S.SID = P.SID   --簡化寫法 SELECT P.NAME, S.SID, S.SCORE, S.COURSE  FROM SCORE S, STUDENT P  WHERE S.SID = P.SID   ==================================  --LEFT OUTTER JOIN SELECT P.NAME, S.SID, S.COURSE, S.SCORE  FROM SCORE S,   LEFT OUTTER JOIN STUDENT P ON S.SID = P.PID  --RIGHT OUTTER JOIN SELECT P.NAME, S.SID, S.COURSE, S.SCORE  FROM SCORE S,   RIGHT OUTTER JOIN STUDENT P ON S.SID = P.PID   --FULL OUTTER JOIN SELECT P.NAME, S.SID, S.COURSE, S.SCORE  FROM SCORE S,   FULL OUTTER JOIN STUDENT P ON S.SID = P.PID 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.