[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - TempData

 //Controllers\HomeController.cs public ActionResult Index()     {       TempData["Message"] = "修改此範本即可開始著手進行您的ASP.NET MVC應用程式。";       return View();     } 
 <!--Views\Home\Index.cshtml--> <h2>@TempData["Message"]</h2> 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.