אובונטו 8.10 הבזק משובש

 

  אחרי ליטר על Ubuntu 8.10,הבזק אובייקט מקרה משובש,解決方式如下

執行

  • sudo gedit /etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf

將兩個「sans-serif」改成「sans serif」即可


 

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.