אובונטו דקומפרסיה משובש

בבוקר קנה שיר Omusic,下載解壓縮後,שם קובץ הפך מחרוזת ארוכה של יו המשובש,Windows נמצאים דקומפרסיה או דרך PeaZip להיפתר לפני הרושם,אבל בשנים האחרונות להשתמש PeaZip תמיד נתקל בבעיות,רק לגלוש באינטרנט ובאמצעים אחרים,כל עוד מצב הפקודה המקורית לפתוח מוסיף פרמטר כדי לפתור。


unzip -O big5 xxx.zip

#שימו לב מהוונות -O

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.