vCenter 出現 משולב אורות בחוץ 4 警告

אתמול, נסו להוסיף Host VM שלישי HA,בעוד מתפקד,אבל יש לכם את האור משולב 4 (iL04) (פָּעִיל)הודעת אזהרה,להרחיב תראה אם ​​IP היא 0.0.0.0 ILO,ILO הגדיר את רושם IP,תמה איך יכול זה אזהרה。


לאחר לגלוש באינטרנט מחפש זמן רב,שגיליתי זה עתה לא לגשת ממשק שורת האינטרנט ILO,נסה לחבר את הקו,לאחר מכן לחץ על עדכון,ואכן, את האזהרה נעלמה。כמו כן ברור הוא לא בגלל שאני צריך להגדיר חיבור IP אך לא הופעתי לפני אזהרה זו,הודעות באינטרנט של מעט מאוד。

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.