Windows 10 NIC כתובת MAC לשנות את עצמך

לאחרונה החברה Windows 10 מחברת של Wifi בעיות רבות,איפה את המצב הוא להשתמש וחצי לאחר ההפסקה,אחרי שהם כבר לא יכלו לקבל כתובת IP。לאחר Chaxiu,NB נמצא כי כתובת ה- MAC האלחוטית תהיה למעשה לשנות,בפעם השנייה התרחשה עד שהם נשברים,Chaxiu שוב פעם שהמצב ישתנה להתרחש כתובת MAC。

בתהליך של בדיקות,מצא ש- Windows 10 מוסיפה פונקציה "כתובת חומרה אקראית",מופעל כאשר המקרה יהיה דבק לשנות את כתובת ה- MAC,ישנם שני מקומות להגדיר:
1."הגדרות" - "רשת ואינטרנט" - "Wi-Fi"

 

2."הגדרות" - "רשת ואינטרנט" - "Wi-Fi" - "שם AP בפרט

 
אם יש מצבים שבהם אתה אוטומטית לשנות,אתה יכול לכבות את התכונה הזו。

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.