Windows Outlook החתימה 10 לא הגיבה

יש בסביבת PC Windows 10 + השקפה 2007,אחרי יומיים לפני תום עדכון Windows Update,Outlook יקפוץ החוצה מדי פעם”כך או אין לקוח דואר מוגדר כברירת מחדל או לקוח דואר thecurrent לא יכול למלא את בקשת ההודעות. אנא הפעל את Microsoft Outlook ולהגדיר אותו כלקוח ברירת המחדל של הדואר.”的錯誤訊息,Outlook תוך לחיצת "המכתבים וגם הגופן"、"צור חתימה"、"אפשרויות עורך" לא תגבנה。

לאחר חיפוש באינטרנט,הבעיה היא ב”יישומים שולחניים של Microsoft Office”יישום זה,זן "הגדרות" - "יישומים",לאחר להסיר גם את האתחול,ניתן לפתור הבעיה。

[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.