שגיאה של Windows Installer 1933

אה ~ שתי ברציפות הן שגיאת מתקין חלונות,我也不知為啥最近老碰到這問題這次的問題是在安裝photoimpact發生的,שגיאה מתרחשת כאשר ההתקנה תושלם בקרוב,隨即就取消安裝了

   查看錯誤紀錄檔,裏面提到「…Windows Installer 服務無法更新某些被防寫保護的 Windows 檔案SFP 錯誤: 3。防寫檔案清單:\rnc:\windowstwunk_16.exe c:\windowstwunk_32.exe」,在上網爬文後,發現系統裡這兩個檔消失了,還真怪

  解決方法也很簡單,到別台電腦把c:\windows底下的twunk_16.exe跟twunk_32.exe copy過來,這時系統會跳出警告訊息,告知有系統檔被更動,要你放進XP光碟,把光碟放進去讓他讀一下,再重新安裝photoimpact即可完成安裝

  另外也有可能是權限問題,請先確認你的帳號是屬於administrators群組


[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.