פורעי חוק Windows XP 啟動

當 開 מכונה ב,הופעה

פורעי חוק Windows XP 啟動,因為下列檔案遺失或損毀
\SYSTEM WINDOWS SYSTEM32 CONFIG

אתה יכול לנסותג:\windows system תיקוןבסיס 備份 檔 復 תיקון מקורי1.以XP光碟開機進入修復主控台

2.依序執行

copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\system32\config\system.bak
delete c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system

3.לאתחל

4.進入XP後,可能會出現很多裝置的錯誤訊息,請將驅動程式重新安裝


[קישור]

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.