שגיאת אתר Yahoo Explorer אימות

כיום מנועי החיפוש הגדולים מספקים גם התחברות בלוג צינור,איזה חלק של Yahoo Site Explorer מספק שירות,לא רק מאפשר לך לבקר באתר האינטרנט,סטטיסטיקה מספקת גם חלק מתוצאות החיפוש לעיונך,是個蠻不錯的服務

 

כדי לאשר שאתה הוא הבעלים של הבלוג,יש לי האתר Explorer מנגנון אימות,主要方式為兩種一是你必須在首頁的標頭(ראש)裡加入一行指定的title資訊另一方法則是上傳一指定的html檔案到根目錄供Site Explorer做驗證但不知何故,עבורי, שניהם משתי השיטות הללו לא ניתן לאמת,תוצאות אימות מוצגות בשתי דרכים "שגיאה: שגיאת שרת פנימית (http 500)」,סיבה נראית מודאגת עם נושאים,למרבה המזל, יש תזכורות מיוחדות Explorer אתר,אם שתי השיטות הנ"ל אינן יעילות,可試試第三種方法

 

  首先用記事本新增一指定檔名的空白html(如y_key_022a8assc067be8f.html),內容部份只需輸入指定的值(如022a8assc067be8f),完全不需輸入任何html語法,最後將此檔上傳至網站根目錄即可

 

  用此方法終於讓我通過驗證,如果有遇到驗證問題的人不妨一試

 

[קישור]

 

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.